Έκθεση Χαρτών στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας
10 Νοεμβρίου, 2021
Συνέντευξη της Διευθύντριας του Ι.Α.Μ.Υ. στην Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” της Μυτιλήνης
15 Νοεμβρίου, 2021