Συνέντευξη της Διευθύντριας του Ι.Α.Μ.Υ. στην Εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” της Μυτιλήνης

Συμμετοχή του Ι.Α.Μ.Υ. στα “Ελευθέρια” της Λέσβου 2021
11 Νοεμβρίου, 2021
Θεατρική Παράσταση στο Ι.Α.Μ.Υ.
20 Νοεμβρίου, 2021