Τρέχοντα Συνέδρια

24 Οκτωβρίου, 2022

Συμμετοχή σε Συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος της ερευνητικής Υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές στον 21ο αιώνα» και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΓΑΚ Ύδρας και Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων ΕΝΑΡΙΣΤΕΙΑ 2022, από 24 έως και 26 Οκτωβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος της ερευνητικής Υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. στη Ναυτιλία, […]