ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ι.Α.Μ.Υ. ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Επίσκεψη του συλλέκτη Σωτήρη Φέλιου στο Ι.Α.Μ.Υ.
17 Ιουλίου, 2021
Επίσκεψη της Πρέσβης της Ελλάδος στη Ρωσία, στο Ι.Α.Μ.Υ.
22 Ιουλίου, 2021