Επίσκεψη του συλλέκτη Σωτήρη Φέλιου στο Ι.Α.Μ.Υ.

Επίσκεψη της Κυρίας Παυλοπούλου στο Ι.Α.Μ.Υ.
17 Ιουλίου, 2021
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ι.Α.Μ.Υ. ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
20 Ιουλίου, 2021