Σεμινάριο εικαστικών τεχνών στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας

Συνέδριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
3 Νοεμβρίου, 2014
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Παντείου
3 Νοεμβρίου, 2014