Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Παντείου