Επίσκεψη της Κυρίας Παυλοπούλου στο Ι.Α.Μ.Υ.

Συνεργασία του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών με το Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας
16 Ιουλίου, 2021
Επίσκεψη του συλλέκτη Σωτήρη Φέλιου στο Ι.Α.Μ.Υ.
17 Ιουλίου, 2021