Τελετή Ονοματοδοσίας και ένταξης Πλοίου στο Π. Ν.

Συνέντευξη της Διευθύντριας του Ι.Α.Μ.Υ. για την Καρδιά του Ναυάρχου Μιαούλη
25 Νοεμβρίου, 2021
Επιστροφή των Κειμηλίων από τη Μυτιλήνη
6 Δεκεμβρίου, 2021