Αθανάσιος Καρδούλας
ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ: «Η Ύδρα έμπνευση για νέους καλλιτέχνες…»
25 Αυγούστου, 2022
«ΦΙΛΙΑ, Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ»
1 Σεπτεμβρίου, 2022