ΈΚΘΕΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ “OYTOΠΙΑ”
30 Αυγούστου, 2023
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΟΥ SAVEWOODENBOATS
21 Σεπτεμβρίου, 2023