Συμμετοχή της Διευθύντριας του ΙΑΜΥ σε Φόρουμ Διαλόγου στο Bristol, UK