Έκθεση Ζωγραφικής Ειρήνης Κανά και Ανδρέα Νικολάου
27 Νοεμβρίου, 2014
1οι αγώνες Καράτε Ύδρας
28 Νοεμβρίου, 2014