Ημερίδα “Πολιτιστικός τουρισμός και αειφόρος τουριστική ανάπτυξη” από το Κέντρο Ελληνικών Χορών ΔΩΔΩΝΗ

Συνέδριο JMCE 2014 SUMMER SCHOOL-HYDRA
27 Νοεμβρίου, 2014
Έκθεση συλλογής Σατυρικής Χαρτογραφίας του Καθηγητού Ορθοπεδικής κ. Παναγιώτη Σουκάκου.
27 Νοεμβρίου, 2014