Η Διευθύντρια του ΙΑΜΥ, Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου κατά την ομιλία της