“Η Άλλη Θάλασσα”, Ομαδική Εικαστική Έκθεση στο ΙΑΜΥ
19 Οκτωβρίου, 2022
Συμμετοχή σε Συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος της ερευνητικής Υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές στον 21ο αιώνα» και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΓΑΚ Ύδρας και Πανεπιστημίου Αιγαίου
24 Οκτωβρίου, 2022