ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ”ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ” NANCY NOBLE GARDNER 18.09.04