Έκθεση εικαστικών καλλιτεχνών”(επίσκεψη νηπιαγωγείου Ύδρας) 28.05.05 – 31.08.05