Ο συλλέκτης – συντονιστής της έκθεσης Χρήστος Μαργαρίτης στην παρουσίαση της έκθεσης