ΑΓΝΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ, “Της Θάλασσας η Θυγατέρα” Βραδυά αφήγησης.
4 Νοεμβρίου, 2014
Παρουσίαση βιβλίου του Θεμιστοκλή Ραφαλιά με τίτλο : «ΔΟΚΟΣ- Άλλωτε και Τώρα, Παιδικές Εφηβικές Αναμνήσεις» με ομιλήτρια την προϊσταμένη του Ι.Α.Μ.Υ.
6 Νοεμβρίου, 2014