ΔΩΡΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Ευχαριστίες της Προέδρου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στο Ι.Α.Μ.Υ.
11 Ιουλίου, 2020
Παρουσίαση βιβλίου στο Ι.Α.Μ.Υ.
21 Ιουλίου, 2020