Διεθνές συνέδριο της ΄Ενωσης Ασφαλιστών Ελλάδος
3 Νοεμβρίου, 2014
Διάλεξη με θέμα «Το EURO στη ζωή μας».
3 Νοεμβρίου, 2014