Αναχώρηση της Καρδιάς του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη και της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου για τη Μυτιλήνη
30 Οκτωβρίου, 2021
Έκθεση Χαρτών στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας
10 Νοεμβρίου, 2021