15 Νοεμβρίου, 2014

Σεμινάρια για τους σπουδαστές της Α.Ε.Ν. Ύδρας

Στο ΙΑΜ Ύδρας πραγματοποιήθηκαν τρία Σεμινάρια για τους σπουδαστές της Α.Ε.Ν. Ύδρας κατά το μήνα Απρίλιο (Τετάρτη 10 Απριλίου, Παρασκευή 19 Απριλίου και Τετάρτη 24 Απριλίου.)