Μουσική παράσταση με τον Παντελή Θαλασσινό και τον Γιάννη Νικολάου.
4 Νοεμβρίου, 2014
Ιατρικό Συνέδριο «Εξωσωματική Γονιμοποίηση: 30 χρόνια λαμπρών επιτευγμάτων για τη ζωή»
4 Νοεμβρίου, 2014