Σεμινάρια ζωγραφικής για τους ενήλικες της Ύδρας από τους καλλιτέχνες ζωγράφους Σοφία Τσιάμη και Γιάννη Μόρη
4 Νοεμβρίου, 2014
Συνέδριο Οικονομικού Πανεπιστημίου
4 Νοεμβρίου, 2014