Ναυτιλιακό Συνέδριο της Αδελφότητας των Υδραίων Αθηνών, με θέμα “Πώς μπορούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία”

Βραδιά τραγουδιού με τίτλο “Στο βυθό της μουσικής συνταξιδεύουμε…”.
7 Νοεμβρίου, 2014
Bραδιά πιάνου, με την ιδιαιτερότητα δύο πιάνων, από φοιτητές ειδίκευσης πιάνου της τάξης του καθηγητή Ούβε Μάτσκε
10 Νοεμβρίου, 2014
Μετάβαση στο περιεχόμενο