Θεατρική Παράσταση στο Ι.Α.Μ.Υ.
20 Νοεμβρίου, 2021
Συνέντευξη της Διευθύντριας του Ι.Α.Μ.Υ. για την Καρδιά του Ναυάρχου Μιαούλη
25 Νοεμβρίου, 2021