Έκθεση συλλογής Σατυρικής Χαρτογραφίας του Καθηγητού Ορθοπεδικής κ. Παναγιώτη Σουκάκου.
27 Νοεμβρίου, 2014
Έκθεση Ζωγραφικής Παναγιώτη Τούντα
27 Νοεμβρίου, 2014