Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου

Συνέδριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
4 Νοεμβρίου, 2014
6η Ελληνοβρετανική Συνάντηση
4 Νοεμβρίου, 2014