Διήμερο Εκδηλώσεων για το Νερό / Ευγενική υπενθύμιση
18 Νοεμβρίου, 2022
Ημερίδα Επισκέπτες ως ενεργοί πολίτες: η ενίσχυση της συμμετοχικότητας στις δράσεις φορέων πολιτισμού για την κλιματική αλλαγή
24 Νοεμβρίου, 2022