Τιμώντας την Ύδρα και το ’21 σε «μιαν άλλη Ελλάδα»