Το Αναμνηστικό Μετάλλιο του Ι.Α.Μ.Υ.

 

Το Αναμνηστικό Μετάλλιο του Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας, μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Πωλητήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 22980-52355.