Το Τεκμήριο και το Έκθεμα του Μήνα

Η Διαθήκη του Υδραίου

Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη