Εικαστική Έκθεση με τον τίτλο “Loin Sur La Terre” της Eva Medin και της Στεφανίας Στρούζα από το project HYAM στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας
25 Ιουλίου, 2023
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΓΛΑΥΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ”
16 Αυγούστου, 2023