Συνέδριο Οικονομικού Πανεπιστημίου
4 Νοεμβρίου, 2014
Συνέδριο Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
4 Νοεμβρίου, 2014