Πρόσκληση Εγκαινίων Έκθεσης Ζωγραφικής Ανδρέα Κοντέλλη

“Αναστοχασμός” του Ανδρέα Κοντέλλη
15 Απριλίου, 2022
Ο “Αναστοχασμός” του Ανδρέα Κοντέλλη στην “Καθημερινή”
10 Μαΐου, 2022