Έκθεση “Blessing in Disguise”
23 Μαΐου, 2022
ΕΚΘΕΣΗ “1922-2022, Ιστορίες μνήμης και τέχνης: αναστοχασμοί στη θρησκευτική ζωγραφική των Σ. Παπαλουκά, Φ. Κόντογλου, Σ. Βασιλείου”
27 Μαΐου, 2022