ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Ν.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Α.ΠΡΑΣΣΑ 27.09.03