Έκθεση Ζωγραφικής Παναγιώτη Τούντα
27 Νοεμβρίου, 2014
Έκθεση Ζωγραφικής της Όλγας Καραδήμου
27 Νοεμβρίου, 2014