Ο “Αναστοχασμός” του Ανδρέα Κοντέλλη στην “Καθημερινή”