Μουσική βραδιά ”sumiglia” με την Σαβίνα Γιαννάτου και τους Primavera en salonico 27.08.05