Ιατρικό Συνέδριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 07.09.07