Ιατρικό Συνέδριο «Εξωσωματική Γονιμοποίηση: 30 χρόνια λαμπρών επιτευγμάτων για τη ζωή»

Συνέδριο Παντείου Πανεπιστημίου
4 Νοεμβρίου, 2014
9ο Διεθνές Συνέδριο Ασφαλιστών & Αντασφαλιστών
4 Νοεμβρίου, 2014