ΕΚΘΕΣΗ ”ΥΔΡΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ” 15.06.02 – 31.10.02