Έκθεση “PLATS D’ ARTISTES” [Πιάτα Καλλιτεχνών]
31 Οκτωβρίου, 2014
ΕΚΘΕΣΗ «ΦΑΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
31 Οκτωβρίου, 2014