ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΛΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ 07.07.01