‘Εκθεση ”Πολιτισμός 42 Αιώνων απο το βυθό” 28.07.06