Εκθεση φωτογραφίας ΑΜΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 05.09 – 30.09.09