Έκθεση φωτογραφίας Γιάννη Σκουλά με τίτλο «Εκτός πλαισίου χορού..»
30 Οκτωβρίου, 2014
Έκθεση Παναγιώτη Τέτση με χαρακτικά έργα του, από την Συλλογή του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ύδρας
31 Οκτωβρίου, 2014