Έκθεση Παντελή Σαμπαλιώτη ”ΥΔΡΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ME TH ΦΥΣΗ” 17.07.04 – 31.08.04